Menu

IGP

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een cursus voor de werkhonden en bestaat uit 3 onderdelen:

Afdeling A: Speuren. De hond leert een door de geleider gelopen spoor uit te werken en daarbij voorwerpen te verwijzen. Bij IGP I betreft dit een spoor van tenminste 300 pas (stappen) met 3 voorwerpen die verdeeld over het spoor liggen.

Afdeling B: Appél. Appél wordt ook wel gehoorzaamheid genoemd. Hierbij wordt er gekeken in hoeverre de hond in de hand van de geleider is, dus of de hond op commando van de geleider de oefeningen naar behoren uitvoert en of de apporteeroefening netjes wordt uitgewerkt. En tot slot of de hond vrij over de haag heen springt. Het gaat bij afdeling B voornamelijk om het correct uitvoeren van de oefeningen.

Afdeling C: Verdedigingswerk. Een andere naam is manwerk of pakwerk. De hond wordt geleerd om op commando de “boef” op te sporen, te stoppen wanneer deze vlucht en te bewaken tijdens het transport. In de aanleerfase wordt de hond geleerd om zich te fixeren op de mouw van de helper. Pakwerk is pittig voor de pakwerker en zeker voor de hond. Verdedigingswerk stelt de belastbaarheid van de hond op de proef: de pakwerker kan naar de hond schreeuwen of dreigen. Om deel te kunnen nemen aan het IGP1 examen dient de hond minimaal 18 maanden en in bezit te zijn van VZH-certificaat.