Menu

VZH

Verkeerszekere hond (VZH)

De naam van de basiscursus VerkeersZekereHond (VZH) geeft al aan wat jou en je hond zullen leren. De hond leert zich sociaal en gehoorzaam te gedragen en jij leert om je hond veilig te geleiden over straat. Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op ons trainingsveld (Afdeling A) en een praktijkgedeelte op de openbare weg (Afdeling B).

Afdeling A. Bij het gehoorzaamheidsgedeelte leert de hond je zowel aan een lijn als vrij te volgen en daarbij oefeningen op commando uit te voeren. Het contact en vertrouwen tussen jou en je hond wordt versterkt, jullie onderlinge band groeit. De oefeningen die jullie leren, zullen je ondersteunen in het dagelijkse leven met je hond.

Afdeling B. De lessen die je hebt geleerd bij afdeling A, worden in praktijk gebracht bij afdeling B. Er wordt hierbij gekeken of de hond sociaal gedrag vertoont en of de hond veilig is voor alle verkeersituaties die je op de openbare weg tegenkomt. Van de hond wordt verwacht rustig en zonder agressie te reageren. De hond moet minimaal 15 maanden oud zijn om deel te nemen aan het VZH-examen. Na het behalen van het VZH-examen, kunnen jij en je hond doorstromen naar de cursus IGP.